eKestävyys

Toiminnallisuutta ja pelillisyyttä hyödyntävä verkkokoulutus RAKI havainnollistaa, miten vaikkapa vähähiilisyys, energiatehokkuus ja kustannustehokkuus liittyvät yhteen ja käytäntöön. Koulutus kirkastaa kaikille alan opiskelijoille ja ammattilaisille, mitä kiertotalous tarkoittaa rakentamisessa.

 

Rakennusalan koulutuksessa kääntyy uusi lehti elokuun 8. päivänä, jolloin verkossa avautuu Rakentaminen ja kiertotalous -koulutus RAKI. Verkkokoulutus on suunnattu etenkin toisen asteen ammatillisen koulutuksen talonrakennusalan tutkinto-opiskelijoille ja opettajille sekä rakennusalan ammattilaisille. Eikä mikään estä ketä tahansa talonrakentajaa suorittamasta maksutonta koulutusta.

”Asiantuntijamme ovat koonneet tuhansien sivujen aineistosta tiiviin paketin, joka tarjoaa ajantasaisen kokonaiskuvan rakentamisen kiertotaloudesta”, kertoo koulutusta tuottavan Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKON rehtori Heidi Husari.

RAKI-koulutus sisältää paljon tehtäviä, toiminnallisia osioita ja vuorovaikutteisuutta. Jokainen saa haastaa itseään ja testata tietojaan.

”Toivottavasti osallistujat innostuvat pohtimaan omaa toimintaansa ja muuttamaan sitä ympäristöystävällisemmäksi. Kiertotalous kuuluu rakentamisen koko prosessiin suunnittelusta toteutukseen ja rakennusten ylläpitoon sekä korjausrakentamiseen. Se syntyy yksittäisten ihmisten tekemistä yksittäisistä päätöksistä, mutta myös yritysten on sitouduttava siihen.”

Rakennusalasta kiertotalouden edelläkävijä

Rakennetun ympäristön ympäristövaikutukset ovat niin suuria, että rakentajien valinnat vaikuttavat olennaisesti ilmastopäästöjen vähentämiseen ja ympäristön suojelemiseen. RAKI-koulutuksessa tästä kertoo esimerkiksi tehtävä, joka osoittaa, kuinka paljon betonia kuluu erilaisissa rakennushankkeissa.

”Rakennusalalla on kaikki mahdollisuudet vähähiilisen kiertotalouden edelläkävijäksi. Kun alan opiskelijat saavat tämän tietopaketin jo ennen valmistumistaan, työelämään tulee pian sukupolvia, jotka toteuttavat kestävää rakentamista ja hiilineutraalia kiertotaloutta. Näin uudet työtavat leviävät nopeasti käytäntöön”, Husari sanoo.

Hän korostaa, että Rakennusteollisuus RT kehittää rakennusalaa osaamista kehittämällä. RAKI-koulutus syntyi rakennusalan yritysten toiveesta sekä huolesta, että alalla ei ole kattavaa, konkreettista kiertotalouskoulutusta. RATEKO tarttui toiveeseen ja sai hankkeelleen Sitran rahoituksen. Yhteistyötä on tehty myös ympäristöministeriön sekä esimerkiksi kestävään kehitykseen sitoutuneen suunnittelu- ja konsultointiyritys Rambollin kanssa.

 

Kysely Rakennusliiton luottamushenkilöiden täydennyskoulutuksesa 31.3.2022

Pelillinen RAKI sopii monenlaisille oppijoille

Rakennusliiton koulutuspäällikkö Juhani Lohikoski on ollut RAKI-koulutuksen ohjausryhmässä. Hänen mukaansa kiertotaloudesta puhutaan usein ylätason käsittein. Harva ymmärtää, miten vaikkapa vähähiilisyys, energiatehokkuus ja kustannustehokkuus liittyvät yhteen.

”Toiminnallinen ja pelillinen RAKI opettaa vaikean tuntuisia asioita vähän vaivihkaa ja osoittaa, että kiertotalous ei ole vain direktiivejä ja pykäliä. Koulutus koostuu kuudesta moduulista, ja siinä pääsee esimerkiksi siirtelemään liukukytkimiä ja kokoamaan palapeliä. Kun oikeat palat löytyvät, ruudulle rakentuu vähähiilinen rakennus”, Lohikoski kertoo.

Houkutteleva visuaalinen ilme ja toiminnallisuus takaavat sen, että kaikenlaiset oppijat tarttuvat mielellään aineistoon. Myös rakennusalan toimijoiden yhteistyön merkitys nousee koulutuksessa esille.

”Mitä enemmän EU ja yksittäiset valtiot vaativat rakentamisen kiertotaloudelta, sitä todennäköisemmin rakentamisen ketjun eri toimijat sitoutuvat niihin ja alkavat miettiä asioita yhdessä. Kiertotalouden toteuttaminen on myös yritysten valtti, kun ne kilpailevat uusista hankkeista.”

Seuraa RATEKOn kotisivuja! Rakentaminen ja kiertotalous -koulutus avautuu 8.8.2022.