Opiskelu Ratekossa

RATEKO on rakennusalan ammatillinen erikoisoppilaitos, jossa opiskelet monimuotoisesti, joustavasti ja työelämälähtöisesti. Osaamme asiamme, sillä meillä on yli 50 vuoden koulutusten järjestämisestä. Voit opiskella joko tutkintotavoitteisesti, hankkia erilaisia sertifiointeja ja pätevöitymisiä, tai osallistua täydennys- ja päivityskoulutuksia.

Monimuotoisesti

Koulutuksissa hyödynnetään erilaisia opiskelumuotoja ja -tapoja. Koulutukset voivat sisältää verkko-opiskelua, lähipäiviä, työssä oppimista, etä-, väli- ja näyttötehtäviä. Opiskelun joustavuutta lisää verkko-oppimisympäristö Moodle.

Työelämälähtöisesti

RATEKOn koulutuksiin osallistuvat ovat työelämässä olevia aikuisia, ja kouluttajana toimii aina oman alansa huippuosaaja. Tehtävät liittyvät aina opiskelijan omaan työelämään ja todellisiin tilanteisiin.

Lähipäivien aikana on hyvä mahdollisuus verkostoitua saman alan osaajien kanssa. Keskustelut ja kokemuksien vaihdot ovatkin opiskelijoiden mielestä antoisa lisä asiasisällön opiskelun ohella. o

Aiempi osaaminen huomioiden

Näyttötutkinnoissa ja pidemmissä koulutuksissa opiskelijan olemassa oleva osaaminen huomioidaan ja opinnot henkilökohtaistetaan. Aiemmin hankittu osaaminen käydään läpi ja tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOKS) tai AHOT-menettelyn kautta, vähän koulutuksesta riippuen.