Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset 13 op (Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen A-osio)

13 opintopisteen laajuisella opintojaksolla syvennytään sisäympäristön epäpuhtauksiin, tutkimiseen ja torjuntaan sekä terveysvaikutuksiin. Opintojakso on osa rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulutusta, mutta on itsenäinen kokonaisuus. Opintojakso voidaan hyväksilukea myös sisäilma-asiantuntijan (SISA) ja kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) koulutuksiin.

Kohderyhmä

 • Kosteusvaurion korjaussuunnittelijat
 • Suunnittelijat
 • Tilaajat
 • Rakennuttajat
 • Valvojat
 • Tuotanto- ja työnjohtohenkilöstö
 • Laatupäälliköt
 • Kiinteistöpäälliköt
 • Muut aiheesta kiinnostuneet

Koulutuksen sisältö

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta ja verkko-opiskelusta. Lähiopetuspäiviä on 2 – 3 kuukaudessa, jonka lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäisesti tai ryhmässä tehtäviä välitehtäviä ja tenttejä. Opintojakso kootaan yhteen kahdella harjoitustehtävällä. Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tutkimussuunnitelma -harjoitustehtävä tehdään yksilötyönä ja kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -harjoitustehtävä tehdään ryhmätyönä.

Koulutuspäivät:

 • Rakennusmikrobiologian perusteet 9.11.2021
 • Rakenteiden biologiset viat ja vauriot: home ja lahot 10.11.2021
 • Sisäilmastoselvityksen vaiheet ja altistumisolosuhteiden arviointi sekä harjoitustehtävän ohjeistus 11.11.2021
 • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaus ja analysointi 15.12.2021
 • Lattiapäällystevauriot 15.12.2021
 • Sisäilmaongelmia aiheuttavat pölyt, kuidut ja hiukkaset 16.12.2021
 • Ilmanvaihdon kemialliset emissiot 16.12.2021
 • Haitta-aineet ja niiden tutkiminen 11.1.2022
 • Sisäympäristön mikrobiologiset tutkimukset ja asumisterveyteen liittyviä tutkimuksia tekevän laboratorion toiminta 12.-13.1.2022
 • Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tutkimussuunnitelma -harjoitustehtävän purku ja seuraavan harjoitustehtävän ohjeistus 8.2.2022
 • Terveysvaikutukset 9.-10.2.2022
 • Kemiallisen sisäympäristön tutkimusmenetelmät 17.3.2022
 • Biologinen sisäympäristö: punkit ja allergeenit 5.4.2022
 • Koulu-, päiväkoti- ja asuntotutkimukset 6.4.2022
 • Biologinen sisäympäristö: sisäympäristötuholaiset 7.4.2022
 • Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -harjoitustehtävän purku ja biologinen sisäympäristö: legionellabakteeri 11.5.2022
 • Terveysvaikutukset: harjoitustehtävän purku 12.5.2022.

AHOT-menettely

AHOT-menettelyllä voi hyväksilukea opintopisteitä aikaisemmin hankitun osaamisen, esimerkiksi aikaisempien opintojen tai pätevyyksien perusteella. Tulosten perusteella laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. AHOT-menettelyä haetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Marraskuussa 2021 alkavaan koulutukseen AHOT-menettelyä tulee hakea 30.9.2021 mennessä.

AHOT-menettelyn kautta koulutuksen kokonaishinnasta on mahdollista saada alennusta 280 € / opintopiste.

AHOT-menettelyn hinta on 750 €. Maksu hyvitetään koulutuksen kokonaishinnasta kun osallistuja on vahvistanut osallistumisen koulutukseen. Muussa tapauksessa maksetaan vain AHOT-maksu.

 

Lisätietoja RTA- ja SISA-sertifikaateista https://rakentamisensertifikaatit.fi/ ja KVKT-pätevyydestä www.fise.fi.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 9.11.2021

Paikka: Vantaa / webinaari

Hinta: 5 900 €

Ilmoittaudu viimeistään: 25.10.2021

Lisätiedot:

Koulutus sisältää 16,5 koulutuspäivää ja niihin kuuluvat tehtävät sekä tentit. Ensimmäinen koulutuspäivä on 9.11.2021 ja viimeinen 12.5.2022. Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan läsnäolo koulutuspäivissä sekä tehtävien ja tenttien läpäiseminen.

RATEKOn koulutukset ovat arvonlisäverottomia. Laskutamme koulutuksen pääsääntöisesti kahdessa erässä.

Voit lukea koulutusehdot tästä.

Peruutusehdot:

Ilman AHOT-menettelyä: Mikäli osallistuminen peruutetaan ennen koulutuksen alkamista veloitamme vain varausmaksun 750 €.

AHOT-menettelyn kanssa: Osallistuminen on mahdollista peruuttaa kahden viikon kuluessa AHOT-tulosten saamisesta, jolloin veloitamme vain AHOT-kulut 750 €. Mikäli osallistuminen peruutetaan tämän jälkeen, veloitamme AHOT-kulut ja 50 % seuraavan maksuerän summasta.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Ulla-Mari Pasala

koulutuskoordinaattori
0400 956 557
ulla-mari.pasala@rateko.fi

Veera Pétas

koulutuskoordinaattori
050 3588 359
veera.petas@rateko.fi