Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, työmaapäällikön osaamisala, RET Itä-Suomi

Alalla tunnettu ja arvostettu Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET muodostuu valmistavasta koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opiskelet valmistavassa koulutuksessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan juuri sinun osaamistasi lisääviä aiheita. Osaaminen osoitetaan näyttötehtävillä ja tutkinnon suorittamisen lopussa työmaanäytöllä. Tutkinto antaa mahdollisuuden hakea vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin, työpäällikön tai projektipäällikön FISE-pätevyyttä muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä. RET 70 Itä-Suomi alkaa 15.11.2022.

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos työskentelet rakennusalan työnjohto‐ tai projektihallintatehtävissä ja sinulla on

 • teknikon, insinöörin tai diplomi‐insinöörin tutkinto tai olet muuten hankkinut niihin rinnastettavan osaamisen
 • noin viiden vuoden kokemus työnjohto‐ tai projektihallintatehtävistä
 • mahdollisuus soveltaa tutkinnossa vaadittavia näyttötehtäviä käynnissä olevissa kohteissa
 • esimies mukana arvioimassa tutkinnon suorittamista ja siihen liittyviä näyttötehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti työnjohto- ja projektitehtävissä tarvittavia aiheita:

Esimiestaidot

  • esimiestaitojen päivittäminen ja syventäminen vastaamaan alaisten ja sidosryhmien  odotuksia sekä työmaan aika‐, laatu‐ ja kustannustavoitteita
  •  johtamis‐, yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • henkilökohtainen vahvuusarviointi koulutuksen alussa ja lopussa
  • työmaatoteutuksen asiakkuuksien hallinta

Työmaan laadunvarmistus

  • käytännön toimintatavat ja työkalut projektin laadunhallintaan ja projektisuunnitteluun
  • työmaan ja tehtäväkohtaisten laatusuunnitelmien laatimisen ja toimeenpanon perusteet

Työmaan ajallinen suunnittelu ja ohjaus

  • työkohteeseen sopivan aikataulumuodon valinta, toimeenpanon  ja toteuksen valvonta
  • työmaan ohjaukseen soveltuvan aikataulun laatiminen
  • rakennus‐ ja taloteknisten töiden yhteensovittaminen

Työmaatehtävien tehtäväsuunnittelu ja ohjaus

  • tehtävä‐ ja viikkosuunnittelun perusteet ja käyttö
  • tehtäväsuunnittelu apuna tuotannonsuunnittelussa ja ‐ohjauksessa

Työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja logistiikka

  • yksiselitteisten materiaalitoimitus‐ ja  aliurakkasopimusten laatiminen
  • työmaan ohjauksen kannalta oleellisten asioiden  huomioon ottaminen sopimuksissa
  • aliurakan ajallinen ohjaus
  • hankintojen suunnittelu, hallinta ja hankintaprosessi
  • hankintojen strateginen suunnittelu yritystasolla
  • hankintaprosessi ja sen hallinta ja kehittäminen
  • logistiset toimintamallit sekä projektin logistiikkasuunnitelma ja tavoitearvio
  • työmaan sisäinen logistiikka

Työmaan taloudellinen suunnittelu ja ohjaus

  • työmaan toteutusaikaisten kustannusten hallinta
  • muutos‐ ja lisätyökustannusten hallinta
  • tavoitearvio ja työmaan loppukustannusten ennustaminen

Työmaan työturvallisuus ja ympäristönsuojelu

  • rakennustyömaan johdon keskeiset turvallisuustehtävät
  • rakennushankkeen riskien arviointi ja hyödyntäminen turvallisuussuunnittelussa

YSE 1998

  • rakennusurakkan velvollisuudet, vastuut ja oikeudet
  • rakennustyömaan yhteistyö, häiriötilanteet ja niiden ratkaiseminen
  • reklamaatiot
  • työmaakokoukset ja katselmukset
  • lisä‐ ja muutostyöt, RYHT‐ehdot
  • rakennusalan TES
  • työsuhteeseen liittyvät säännökset, lomauttaminen  ja työsuhteen päättäminen
  • tilaajan UTS‐vastuut, ulkomainen työvoima ja  työaikamääräykset
  • aikapalkkajärjestelmä, vuosiloma

Neuvottelutaidot

  • kokous- ja neuvottelukäytännöt
  • tiedottaminen ja päätösten toimeenpano

Työmaatoteutuksen olosuhteiden hallinta

  • työmaatoteutuksen olosuhteiden hallinnan toteutus ja menettelyt
  • viranomaismääräykset ja rakennusalalle kehitetyt menetelmät ja käytänteet

Tutkintoon valmistava koulutus kestää noin vuoden. Valmistavaan koulutukseen sisältyy noin 18 opetuspäivää ja tenttejä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto suoritetaan tekemällä näyttötehtäviä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Oma osaaminen näytetään tutkinnon suorittamisen lopussa työmaanäytöllä.

Tutkinto antaa mahdollisuuden hakea vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin, työpäällikön tai projektipäällikön FISE‐pätevyyttä muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 15.11.2022

Paikka: Kuopio

Hinta: 6650 €

Ilmoittaudu viimeistään: 1.11.2022

Lisätiedot:

Koulutus laskutetaan kahdessa erässä. RATEKOn koulutukset ovat arvonlisäverottomia.

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jää tulematta koulutukseen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Janne Mäenpää

projektipäällikkö
050 342 7832
janne.maenpaa@rateko.fi