Rakentaminen ja kiertotalous RAKI

Rakentaminen ja kiertotalous (RAKI) on maksuton verkkokoulutus. Koulutus kokoaa rakentamisen hiilineutraalin kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot yhteen ja havainnollistaa eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita. Koulutus tarkastelee rakennettua ympäristöä ja rakentamisen aiheuttamia päästöjä, ja niitä mahdollisuuksia ja keinoja, joita alalla on olemassa päästöjen hillitsemiseksi. Koulutus on itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus.. Koulutuksen kokonaiskesto on noin kaksi tuntia.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmä  

  • Talonrakennusalan tutkinto-opiskelijat ja opettajat  
  • Talonrakennuksen toimiala ja muut rakennusteollisuuden toimialat  
  • Muut rakennetun ympäristön toimija

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tehnyt 

  • Ymmärtää kestävään rakentamiseen ja hiilineutraaliin kiertotalouteen sisältyvien tavoitteiden merkityksen ja riippuvuussuhteet  
  • Osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia  
  • Haluaa omaksua hiilineutraalin kiertotalouden ajattelu- ja toimintamalleja  
  • Haluaa yhdessä muiden kanssa lisätä, kehittää ja tukea hiilineutraalia kiertotaloutta. 

 

Lisätiedot www.rakikoulutus.fi

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka: maksuton verkkkokoulutus

Hinta: maksuton

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

Koulutus on maksuton. Siirry koulutukseen tästä.

Peruutusehdot:

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Ulla-Mari Tiainen

koulutuskoordinaattori
0400 956 557
ulla-mari.tiainen@rateko.fi