Rakennusterveysasiantuntija RTA

Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatin valmentavan koulutuksen suorittanut tietää, millainen on sisäilman suhteen terveellinen rakennus ja miten rakennuksen terveellisyys varmistetaan rakennusvaiheessa ja käytön aikana. Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti ulkopuolisena asiantuntijana kosteus- ja homevaurioiden sekä sisäilmaongelmien tutkimuksissa. RATEKOn koulutus on Eurofins Expert Service Oy:n hyväksymä sertifiointiin valmentava koulutu. STM maksaa 30% tai enintään 3000€ terveystarkastajan koulutuksesta.

Kohderyhmä

 • Kiinteistöomaisuuden kunnossapidosta vastaavat
 • Kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia tekevät ja tilaavat
 • Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset ja asiantuntijat
 • Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajat, rakennuttajat ja tilaajat
 • Rakennusterveydestä kiinnostuneet

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu lähiopetuksesta ja verkko-opiskelusta. Lähiopetuspäiviä on 2 – 3 kuukaudessa, jonka lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäisesti tai ryhmässä tehtäviä välitehtäviä, tenttejä sekä opinnäytetyö.

Opinnäytetyöt esitellään lopputyöseminaarissa. Tutustu aiempien vuosien aiheisiin.

RTA-koulutus opiskelijan näkökulmasta

 

 

AHOT-menettely

AHOT-menettelyllä voi hyväksilukea opintopisteitä aikaisemmin hankitun osaamisen, esimerkiksi aikaisempien opintojen tai pätevyyksien perusteella. Tulosten perusteella laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. AHOT-menettelyä haetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

AHOT-menettelyn kautta koulutuksen kokonaishinnasta on mahdollista saada alennusta 280 € / opintopiste.

AHOT-menettelyn hinta on 750 €. Maksu hyvitetään koulutuksen kokonaishinnasta kun osallistuja on vahvistanut osallistumisen koulutukseen. Muussa tapauksessa maksetaan vain AHOT-maksu.

 

 

Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy. Sertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, soveltuvalla tutkinnolla ja kolmen vuoden soveltuvalla työkokemuksella. Sertifikaattia on haettava 5 vuoden kuluessa henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen suorittamisesta.

Sertifikaatin vaatimukset

 • 45 opintopisteen valmentava koulutus
 • soveltuva tutkinto
  • rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalla suoritettu korkeakoulu- tai AMK-tutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto
  • luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu korkeakoulu- tai AMK-tutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Lisätiedot www.rakentamisensertifikaatit.fi

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka: Kysy seuraavaa toteutus

Hinta:

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

RATEKOn koulutukset ovat arvonlisäverottomia (AVL 39 §). Laskutamme koulutuksen pääsääntöisesti neljässä erässä.

Voit lukea koulutusehdot tästä.

 

Peruutusehdot:

Ilman AHOT-menettelyä: Mikäli osallistuminen peruutetaan ennen koulutuksen alkamista veloitamme vain varausmaksun 750 €.

AHOT-menettelyn kanssa: Osallistuminen on mahdollista peruuttaa kahden viikon kuluessa AHOT-tulosten saamisesta, jolloin veloitamme vain AHOT-kulut 750 €. Mikäli osallistuminen peruutetaan tämän jälkeen, veloitamme AHOT-kulut ja 50 % seuraavan maksuerän summasta.

Koulutus toteutetaan jos osallistujia on vähintään 25. RATEKO varaa oikeuden siirtää koulutuksen aloituspäivää enintään neljä kuukautta ryhmäkoon täyttymiseksi. Mikäli koulutus jää kokonaan toteutumatta, palautamme varausmaksun.

 

Lisätietoja
Meri Hietala

koulutuspäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi

Veera Pétas

koulutuskoordinaattori
050 358 8359
veera.petas@rateko.fi

Ulla-Mari Tiainen

koulutuskoordinaattori
0400 956 557
ulla-mari.tiainen@rateko.fi