Rakennusterveysasiantuntija RTA

Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatin valmentavan koulutuksen suorittanut tietää, millainen on sisäilman suhteen terveellinen rakennus ja miten rakennuksen terveellisyys varmistetaan rakennusvaiheessa ja käytön aikana. Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti ulkopuolisena asiantuntijana kosteus- ja homevaurioiden sekä sisäilmaongelmien tutkimuksissa. RATEKOn koulutus on Eurofins Expert Service Oy:n hyväksymä sertifiointiin valmentava koulutus. Koulutus koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta, joten voit myös aloittaa opinnot syksyllä opintokokonaisuuden alkaessa. Koulutuksen C-osio (1390€) käynnistyy 18.8.2020 ja A-osio (6000€) 6.10.2020.

Kohderyhmä

 • Kiinteistöomaisuuden kunnossapidosta vastaavat
 • Kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia tekevät ja tilaavat
 • Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset ja asiantuntijat
 • Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajat, rakennuttajat ja tilaajat
 • Rakennusterveydestä kiinnostuneet

Koulutuksen sisältö

Valmentava koulutus muodostuu lähiopiskelusta, näyttötehtävistä, tenteistä ja loppuseminaarista henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

Opinnäytetyöt esitellään lopputyöseminaarissa. Tutustu aiempien vuosien aiheisiin.

 

 

AHOT-menettely

AHOT-menettelyllä voi hyväksilukea opintopisteitä aikaisemmin hankitun osaamisen, esimerkiksi aikaisempien opintojen tai pätevyyksien perusteella. Tulosten perusteella laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. AHOT-menettelyä haetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

AHOT-menettelyn kautta koulutuksen kokonaishinnasta on mahdollista saada alennusta 280 € / opintopiste.

AHOT-menettelyn hinta on 750 €. Maksu hyvitetään koulutuksen kokonaishinnasta kun osallistuja on vahvistanut osallistumisen koulutukseen. Muussa tapauksessa maksetaan vain AHOT-maksu.

 

Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy. Sertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, soveltuvalla tutkinnolla ja kolmen vuoden soveltuvalla työkokemuksella. Sertifikaattia on haettava 5 vuoden kuluessa henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen suorittamisesta.

Sertifikaatin vaatimukset

 • 45 opintopisteen valmentava koulutus
 • soveltuva tutkinto
  • rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalla suoritettu korkeakoulu- tai AMK-tutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto
  • luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu korkeakoulu- tai AMK-tutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto
 • vähintään kolme vuotta työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Lisätiedot www.rakentamisensertifikaatit.fi

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka: Kysy seuraava toteutus

Hinta: 14 600 €

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

RATEKOn koulutukset ovat arvonlisäverottomia (AVL 39 §).

Koulutus koostuu lähiopetuksesta ja verkko-opiskelusta. Lähiopetuspäiviä on 2 – 3 kuukaudessa, jonka lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäisesti tai ryhmässä tehtäviä välitehtäviä, tenttejä sekä näyttötyö.

Koulutuksen C-osio (1390€) käynnistyy 18.8.2020 ja A-osio (6000€) 6.10.2020.

Koulutusehdot

Peruutusehdot:

Ilman AHOT-menettelyä: Mikäli osallistuminen peruutetaan ennen koulutuksen alkamista veloitamme vain varausmaksun 750 €.

AHOT-menettelyn kanssa: Osallistuminen on mahdollista peruuttaa kahden viikon kuluessa AHOT-tulosten saamisesta, jolloin veloitamme vain AHOT-kulut 750 €. Mikäli osallistuminen peruutetaan tämän jälkeen, veloitamme AHOT-kulut ja 50 % seuraavan maksuerän summasta.

Koulutus toteutetaan jos osallistujia on vähintään 25. RATEKO varaa oikeuden siirtää koulutuksen aloituspäivää enintään neljä kuukautta ryhmäkoon täyttymiseksi. Mikäli koulutus jää kokonaan toteutumatta, palautamme varausmaksun.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Meri Hietala

koulutuspäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi

Ulla-Mari Pasala

koulutuskoordinaattori
0400 956 557
ulla-mari.pasala@rateko.fi

Veera Pétas

opintosihteeri
050 3588 359
veera.petas@rateko.fi