Rakennusfysiikan perusteet 3 op

Tule vahvistamaan rakennusfysiikan perusosaamistasi! Koulutuspäivät ovat osa rakennusterveysasiantuntijan koulutusta, mutta rakennusfysikkan perusteet on itsenäinen kokonaisuus. Opintojakso täyttää myös FISE kosteudenhallintakoordinaattorin koulutusvaatimukseen sisältyvän vaatimuksen 3 opintopisteen rakennusfysiikan opinnoista.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu rakentamisen perusteisiin täydennystä tai kertausta tarvitseville koordinaattoreille, suunnittelijoille, työnjohtajajille, valvojille ja tilaajille.

Koulutuksen sisältö

  • Rakennusfysiikan keskeiset käsitteet ja määritelmät
  • Rakenteiden ja rakennusten kosteuslähteet ja niiden merkityksen
  • Kosteuden siirtymisen ja tiivistymisen fysikaaliset mekanismit sekä normaalit kosteuspitoisuudet eri rakenteissa
  • Lämmöneristyksen ja vaipan ilmatiiviyden sekä ääneneristävyyden merkitys
  • Lämpötila‐ ja kosteusjakaumien (kastepiste) sekä rakenteen lämmönläpäisykertoimen (u‐arvo) laskeminen tavanomaisissa rakenteissa
  • Ilman virtausten sekä lämpö‐ ja kosteusfysikaalisten ilmiöiden vaikutukset eri rakennuksissa
  • Veden‐ ja kosteuseristysmateriaalien ominaisuudet ja toiminnan
  • Energiatehokkuuden lisäyksen vaikutukset

Opintojakso muodostuu kolmesta lähiopetuspäivästä (tammikuu-helmikuu 2021), harjoitustehtävistä ja tentistä. Koulutuksen laajuus on kolme opintopistettä (3 op).

Kouluttaja Taneli Päkkilä, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä:

Paikka: Vantaa / webinaari

Hinta: 1 386 €

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

Lähiopetuspäivät: tammikuu-helmikuu 2021, tarkemmat päivät ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä.
Koulutus sisältää välitehtävän ja tentin.

RATEKOn koulutukset ovat ovat arvonlisäverottomia.

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan vahvistusviestin jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jättää tulematta tilasuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Ulla-Mari Pasala

koulutuskoordinaattori
0400 956 557
ulla-mari.pasala@rateko.fi

Veera Pétas

opintosihteeri
050 3588 359
veera.petas@rateko.fi