Olosuhdearviointi

Olosuhdearviointi on uusi menettely, jonka osaamista rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään. Koulutuksessa käydään läpi Työterveyslaitoksen uuden olosuhdearviointiohjeen soveltaminen käytännön kuntotutkimuskohteisiin. Koulutus antaa yleiskatsauksen siitä mitkä tekijät vaikuttavat sisäilman laatuun ja olosuhteisiin.

Kohderyhmä

  • rakennusterveysasiantuntijat
  • sisäilma-asiantuntijat
  • kosteusvaurion kuntotutkijat
  • kiinteistöjen omistajat ja haltijat
  • sisäilmatyöryhmien jäsenet
  • terveydensuojeluviranomaiset

Koulutuksen sisältö

Olosuhdearviointi tuottaa kokonaiskuvan rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista ja siitä, tarvitaanko arvioitavassa rakennuksessa tai sen osassa toimenpiteitä sisäilman laadun ja olosuhteiden parantamiseksi. Olosuhdearviointi tehdään, kun rakennuksessa on tai epäillään olevan rakennuksesta johtuvia sisäilman laatua ja olosuhteita heikentäviä tekijöitä. Olosuhdearviointi perustuu sisäilmastoselvityksen tuloksiin. Olosuhdearvio on lähtötietona työterveyshuollolle terveydellisen merkityksen arviointiin sekä terveydensuojeluviranomaiselle terveyshaitan arviointiin.

Rakennusterveysasiantuntijan osaamisalaan kuuluu olosuhdearvioinnin tekeminen. Olosuhdearviointi on uusi menettely, joka tehdään Työterveyslaitoksen syksyllä 2022 antaman ohjeen mukaisesti. Olosuhdearviointi korvaa aiemmin käytössä olleen altistumisolosuhteiden arviointimenettelyn.

Koulutus soveltuu eritysesti rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden täydennyskoulutukseksi. Lisäksi koulutus toimii yleiskatsauksena ja kertauksena siitä, mitkä tekijät vaikuttavat rakennuksen sisäilman laatuun ja olosuhteisiin.

Koulutuksen sisältö:

  • Sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin käyttökohteet
  • Olosuhdearvioinnin lähtötiedot; mitä kuntotutkimustuloksia tarvitaan olosuhdearvion tekemiseen
  • Työterveyslaitoksen olosuhdearviointiohjeen soveltaminen käytännön kuntotutkimuskohteissa

Kouluttaja Veli-Matti Pietarinen, Ramboll Finland Oy

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 15.2.2023 klo 9.00-12.00

Paikka: webinaari

Hinta: 375 €

Ilmoittaudu viimeistään: 12.2.2023

Lisätiedot:

RATEKOn koulutukset ovat ovat arvonlisäverottomia.

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan vahvistusviestin jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jättää tulematta tilasuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Veera Pétas

koulutuskoordinaattori
050 358 8359
veera.petas@rateko.fi