Olosuhdearviointi

Olosuhdearvioinnissa otetaan kantaa siihen, että tarvitaanko arvioitavassa rakennuksessa tai rakennusosassa toimenpiteitä sisäilman laadun ja olosuhteiden parantamiseksi. Olosuhdearviointi on uusi menettely. jonka osaamista rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään. Koulutuksessa käydään läpi Työterveyslaitoksen keväällä 2023 päivitetyn olosuhdearviointiohjeen soveltaminen käytännön kuntotutkimuskohteisiin. Koulutus antaa yleiskatsauksen siitä mitkä tekijät vaikuttavat sisäilman laatuun ja olosuhteisiin.

Kohderyhmä

  • rakennusterveysasiantuntijat
  • sisäilma-asiantuntijat
  • kosteusvaurion kuntotutkijat
  • kiinteistöjen omistajat ja haltijat
  • sisäilmatyöryhmien jäsenet
  • terveydensuojeluviranomaiset

Koulutus soveltuu eritysesti rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden täydennyskoulutukseksi. Lisäksi koulutus toimii yleiskatsauksena ja kertauksena siitä, mitkä tekijät vaikuttavat rakennuksen sisäilman laatuun ja olosuhteisiin.

Koulutuksen sisältö

Olosuhdearviointi tuottaa kokonaiskuvan rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista ja siitä, tarvitaanko arvioitavassa rakennuksessa tai sen osassa toimenpiteitä sisäilman laadun ja olosuhteiden parantamiseksi. Olosuhdearvioinnin perusteella voidaan arvioida myös korjausten kiireellisyyttä sisäilman laadun näkökulmasta. Olosuhdearviointi tehdään, kun rakennuksessa on tai epäillään olevan rakennuksesta johtuvia sisäilman laatua ja olosuhteita heikentäviä tekijöitä. Olosuhdearviointi perustuu sisäilmastoselvityksen tuloksiin. Olosuhdearvio on lähtötietona työterveyshuollolle terveydellisen merkityksen arviointiin sekä terveydensuojeluviranomaiselle terveyshaitan arviointiin.

Rakennusterveysasiantuntijan ydinosaamista on rakennusten sisäilmaston epäpuhtauksien paikantaminen ja niiden sisäilman laatua heikentävien tekijöiden arvioiminen. Kuntotutkimusten perusteella tulisi myös pystyä arvioimaan kuinka sisäilmaston laatua voidaan parantaa. Olosuhdearvioinnin perusteella voidaan arvioida rakennuksen sisäilmaston laatua ja arviointiohje ohjaa tutkijaa kokonaisuuden hallintaan. Olosuhdearviointi on uusi menettely, joka tehdään Työterveyslaitoksen syksyllä 2022 julkaistun ja keväällä 2023 päivitetyn ohjeen mukaisesti. Olosuhdearviointi korvaa aiemmin käytössä olleen altistumisolosuhteiden arviointimenettelyn.

Koulutus soveltuu eritysesti rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden täydennyskoulutukseksi. Lisäksi koulutus toimii yleiskatsauksena ja kertauksena siitä, mitkä tekijät vaikuttavat rakennuksen sisäilman laatuun ja olosuhteisiin.

Koulutuksen sisältö:

  • Sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin käyttökohteet
  • Olosuhdearvioinnin lähtötiedot; mitä kuntotutkimustuloksia tarvitaan olosuhdearvion tekemiseen
  • Työterveyslaitoksen olosuhdearviointiohjeen soveltaminen käytännön kuntotutkimuskohteissa

Kouluttaja Veli-Matti Pietarinen, Ramboll Finland Oy

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 28.5.2024 klo 9.00-12.00

Paikka: Webinaari

Hinta: 375 €

Ilmoittaudu viimeistään: 21.5.2024

Lisätiedot:

RATEKOn koulutukset ovat ovat arvonlisäverottomia.

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan vahvistusviestin jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jättää tulematta tilasuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Jukka Isomöttönen

koulutusasiantuntija
050 325 0930
jukka.isomottonen@rateko.fi