Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyyteen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet valvoa ja ohjata kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan sekä toimia rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Koulutus on FISEn hyväksymä pätevyyskoulutus. Kosteudenhallintakoordinaattorin koulutukseen voit osallistua myös verkon välityksellä.

Kohderyhmä

 • Kosteudenhallinnan vastuuhenkilöt
 • Kosteudenhallinnasta kiinnostuneet suunnittelijat, tuotannon vastuuhenkilöt ja valvojat
 • Hankkeeseen ryhtyvän edustajat, rakennuttajat ja tilaajat

Kosteudenhallintakoordinaattorin koulutus sopii sinulle, jos haluat

 • saada yleiskuvan kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävistä
 • laajentaa osaamista ja näkemystä rakennushankkeen kosteudenhallinnasta
 • saada käytännön vinkkejä hyvistä toimintatavoista
 • saada lisäoppia kosteuden- ja tiiviysmittauksista
 • toimia pätevänä kosteudenhallinnan vastuuhenkilönä työmaan eri vaiheissa
 • saada kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyyden
 • verkostoitua.

 

Koulutuksen sisältö

Kosteudenhallintakoordinaattori hankkeeseen ryhtyvän edustajana 6.4.2022 klo 9.00-12.00

 • Lainsäädäntö ja viranomaisohjaus
 • Hankkeeseen ryhtyvän keskeinen rooli ennakoivassa kosteudenhallinnassa
 • Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa
 • Kosteudenhallinnan toteuttaminen
  • Kuivaketju10 -toimintamalli
  • Kosteudenhallintaselvitykseen perustuva menettely (TOPTEN – rakennusvalvonnat kortti 117c 01)

Kouluttaja Petri Mannonen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta  6.4.2022 klo 13.00-16.30 ja 7.4.2022 klo 9.00-16.30

 • Rakennusfysikaalisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakenteet
 • Rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytyminen ja vaurioherkkyys
 • Tarvittavat suunnitelmat, laadunvarmistustoimenpiteet ja suunnittelun ohjaus

Kouluttajat Timo Turunen, Ramboll Finland Oy

Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta  27.4.2022 klo 9.00-13.00 

 • Työmaatoteutuksen kosteudenhallinnan suunnittelun ohjaus
 • Esimerkit käytänteistä työmaatoteutuksen ohjauksesta ja valvonnasta
 • Rakennusmateriaalien ja rakenteiden kastumisen estäminen
 • Kuivumisolosuhteiden hallinta

Kouluttaja Petri Mannonen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta 28.4.2022 9-17

 • Betonirakenteiden kuivuminen, 
 • kuivumisaika-arviot ja kuivumisen nopeuttaminen 
 • Kosteudenmittaus, päällystäminen 
 • Lämpökuvaus- ja tiiviysmittaus

Kouluttajina Sami Niemi ja Petri Sallinen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta  5.5.2022 klo 9.00-14.00

 • Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta yleisesti, ylläpidon riskilistan laatiminen
 • Ylläpidon vastuuhenkilöiden ohjeistus ja koulutus, seurantamittaussuunnitelmat, taloteknisten järjestelmien säätö
 • Esimerkkejä käytänteistä käyttöönottovaiheen ja ylläpidon ohjauksesta ja valvonnasta
 • Esimerkkejä keskisuuren rakennushankkeen kosteudenhallinnan loppuraportista

Kouluttajina Heli Hakamäki ja Miika Virtanen, SWECO Asiantuntijapalvelut Oy

Näyttötyöseminaari 8.6.2022

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä ja se on sisällöltään FISEn kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutuksen mukainen.

 

 

AHOT-menettely

AHOT-menettelyllä voi hyväksilukea opintopisteitä aikaisemmin hankitun osaamisen, esimerkiksi aikaisempien opintojen tai pätevyyksien perusteella. Tulosten pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. AHOT-menettelyä haetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. AHOT-hakemus tulee lähettää viimeistään 6.3.2022.

AHOT-menettelyn kautta koulutuksen kokonaishinnasta on mahdollista saada alennusta 280 € / opintopiste.

AHOT-menettelyn hinta on 400 €. Maksu hyvitetään koulutuksen kokonaishinnasta kun osallistuja on vahvistanut osallistumisen koulutukseen. Muussa tapauksessa maksetaan vain AHOT-maksu.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden myöntää FISE. Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutuksesta ja työkokemuksesta. Tarkemmat tiedot voi lukea FISEn sivuilta.

Pätevyyden vaatimukset

 • kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutus 5 op
 • kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti
 • vähintään ammattikorkeakoulutasoinen rakennusalan tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto (esimerkiksi rakennusmestarin tutkinto)
  • tutkinnon osana tai tutkintoa täydentävissä opinnoissa on mukana rakennusfysiikkaa vähintään kolme opintopistettä (3 op)
 • tutkinnon jälkeistä työkokemusta kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävää tukevista töistä vähintään kaksi (2) vuotta

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 6.4.2022

Paikka: Vantaa / webinaari

Hinta: 2 590 €

Ilmoittaudu viimeistään: 6.3.2022

Lisätiedot:

RATEKOn koulutuksiin voit osallistua etäyhteyksillä. Suosittelemme koronapassia lähipäivissä.

RATEKOn koulutuksiin ei lisätä arvonlisäveroa.

Koulutusehdot

Peruutusehdot:

Ilman AHOT-menettelyä: mikäli osallistuminen peruutetaan ennen koulutuksen alkamista veloitamme vain varausmaksun 400 €.

AHOT-menettelyn kanssa: Osallistuminen on mahdollista peruuttaa kahden viikon kuluessa AHOT-tulosten saamisesta, jolloin veloitamme vain AHOT-kulut 400 €. Mikäli osallistuminen peruutetaan tämän jälkeen, veloitamme AHOT-kulut ja 50 % seuraavan maksuerän summasta.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Meri Hietala

koulutuspäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi

Veera Pétas

koulutuskoordinaattori
050 358 8359
veera.petas@rateko.fi