Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyyteen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet valvoa ja ohjata kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan sekä toimia rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Koulutus on FISEn hyväksymä pätevyyskoulutus.

Kohderyhmä

 • Kosteuden hallinnan vastuuhenkilöt
 • Kosteudenhallinnasta kiinnostuneet suunnittelijat, tuotannon vastuuhenkilöt ja valvojat
 • Hankkeeseen ryhtyvän edustajat, rakennuttajat ja tilaajat

Kosteudenhallintakoordinaattorin koulutus sopii sinulle, jos haluat

 • saada yleiskuvan kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävistä
 • laajentaa osaamista ja näkemystä rakennushankkeen kosteudenhallinnasta
 • saada käytännön vinkkejä hyvistä toimintatavoista
 • saada lisäoppia kosteuden- ja tiiviysmittauksista
 • toimia pätevänä kosteudenhallinnan vastuuhenkilönä työmaan eri vaiheissa
 • saada kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyyden
 • verkostoitua.

 

Koulutuksen sisältö

Kosteudenhallintakoordinaattori hankkeeseen ryhtyvän edustajana

 • Lainsäädäntö ja viranomaisohjaus
 • Hankkeeseen ryhtyvän keskeinen rooli ennakoivassa kosteudenhallinnassa
 • Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa
 • Kosteudenhallinnan toteuttaminen
  • Kuivaketju10 -toimintamalli
  • Kosteudenhallintaselvitykseen perustuva menettely (TOPTEN – rakennusvalvonnat kortti 117c 01)

Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta

 • Rakennusfysikaalisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakenteet
 • Rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytyminen ja vaurioherkkyyss
 • Tarvittavat suunnitelmat, laadunvarmistustoimenpiteet ja suunnittelun ohjaus

Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta

 • Työmaatoteutuksen kosteudenhallinnan suunnittelun ohjaus
 • Esimerkit käytänteistä työmaatoteutuksen ohjauksesta ja valvonnasta
 • Rakennusmateriaalien ja rakenteiden kastumisen estäminen
 • Työmaavierailu
 • Kuivumisolosuhteiden hallinta

Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta

 • Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta yleisesti, ylläpidon riskilistan laatiminen
 • Ylläpidon vastuuhenkilöiden ohjeistus ja koulutus, seurantamittaussuunnitelmat, taloteknisten järjestelmien säätö
 • Esimerkkejä käytänteistä käyttöönottovaiheen ja ylläpidon ohjauksesta ja valvonnasta
 • Esimerkkejä keskisuuren rakennushankkeen kosteudenhallinnan loppuraportista

Näyttötyöseminaari

Lähipäivät
6. – 7.11.2019, 4.12.2019, 29.1.2020, 30.1.2020 ja 18.3.2020
Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä ja se on sisällöltään FISEn kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutuksen mukainen.

Kouluttajat
Timo Turunen, Ramboll Finland Oy
Petri Mannonen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Sami Niemi, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Heli Hakamäki, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Miika Virtanen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

AHOT-menettely

AHOT-menettelyllä voi hyväksilukea opintopisteitä aikaisemmin hankitun osaamisen, esimerkiksi aikaisempien opintojen tai pätevyyksien perusteella. Tulosten pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. AHOT-menettelyä haetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

AHOT-menettelyn kautta koulutuksen kokonaishinnasta on mahdollista saada alennusta 280 € / opintopiste.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden myöntää FISE. Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutukseta ja työkokemuksesta. Tarkemmat tiedot voi lukea FISEn sivuilta.

Pätevyyden vaatimukset

 • viiden opintopisteen pätevyyteen valmentava koulutus
 • soveltuva tutkinto: vähintään ammattikorkeakoulutasoinen rakennusalan tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto
  • tutkinnon osana tai tutkintoa täydentävissä opinnoissa on oltava rakennusfysiikkaa vähintään kolme opintopistettä
 • vähintään kaksi vuotta työkokemusta monipuolisista kosteudenhallinnankoordinaattorin tehtävistä.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 6.11.2019

Paikka: Vantaa

Hinta: 2590 €

Ilmoittaudu viimeistään: 6.10.2019

Lisätiedot:

Lähipäivät:  6. – 7.11.2019, 4.12.2019, 29.1.2020, 30.1.2020 ja 18.3.2020

Peruutusehdot:

Ilman AHOT-menettelyä: mikäli osallistuminen peruutetaan ennen koulutuksen alkamista veloitamme vain varausmaksun.

AHOT-menettelyn kanssa: Osallistuminen on mahdollista peruuttaa kahden viikon kuluessa AHOT-tulosten saamisesta, jolloin veloitamme vain AHOT-kulut. Mikäli osallistuminen peruutetaan tämän jälkeen, veloitamme AHOT-kulut ja 50 % seuraavan maksuerän summasta.

Koulutus toteutetaan jos osallistujia on vähintään 25. RATEKO varaa oikeuden siirtää koulutuksen aloituspäivää enintään neljä kuukautta ryhmäkoon täyttymiseksi. Mikäli koulutus jää kokonaan toteutumatta, palautamme varausmaksun.

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Meri Hietala

koulutuspäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi

Veera Pétas

opintosihteeri
050 3588 359
veera.petas@rateko.fi