Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyyteen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet valvoa ja ohjata kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan sekä toimia rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Koulutus on FISEn hyväksymä pätevyyskoulutus.

Kohderyhmä

 • Kosteudenhallinnan vastuuhenkilöt
 • Kosteudenhallinnasta kiinnostuneet suunnittelijat, tuotannon vastuuhenkilöt ja valvojat
 • Hankkeeseen ryhtyvän edustajat, rakennuttajat ja tilaajat

Kosteudenhallintakoordinaattorin koulutus sopii sinulle, jos haluat

 • saada yleiskuvan kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävistä
 • laajentaa osaamista ja näkemystä rakennushankkeen kosteudenhallinnasta
 • saada käytännön vinkkejä hyvistä toimintatavoista
 • saada lisäoppia kosteuden- ja tiiviysmittauksista
 • toimia pätevänä kosteudenhallinnan vastuuhenkilönä työmaan eri vaiheissa
 • saada kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyyden
 • verkostoitua.

 

Koulutuksen sisältö

Kosteudenhallintakoordinaattori hankkeeseen ryhtyvän edustajana

 • Lainsäädäntö ja viranomaisohjaus
 • Hankkeeseen ryhtyvän keskeinen rooli ennakoivassa kosteudenhallinnassa
 • Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa
 • Kosteudenhallinnan toteuttaminen
  • Kuivaketju10 -toimintamalli
  • Kosteudenhallintaselvitykseen perustuva menettely (TOPTEN – rakennusvalvonnat kortti 117c 01)

Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta

 • Rakennusfysikaalisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakenteet
 • Rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytyminen ja vaurioherkkyyss
 • Tarvittavat suunnitelmat, laadunvarmistustoimenpiteet ja suunnittelun ohjaus

Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta

 • Työmaatoteutuksen kosteudenhallinnan suunnittelun ohjaus
 • Esimerkit käytänteistä työmaatoteutuksen ohjauksesta ja valvonnasta
 • Rakennusmateriaalien ja rakenteiden kastumisen estäminen
 • Työmaavierailu
 • Kuivumisolosuhteiden hallinta

Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta

 • Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta yleisesti, ylläpidon riskilistan laatiminen
 • Ylläpidon vastuuhenkilöiden ohjeistus ja koulutus, seurantamittaussuunnitelmat, taloteknisten järjestelmien säätö
 • Esimerkkejä käytänteistä käyttöönottovaiheen ja ylläpidon ohjauksesta ja valvonnasta
 • Esimerkkejä keskisuuren rakennushankkeen kosteudenhallinnan loppuraportista

Näyttötyöseminaari

Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä ja se on sisällöltään FISEn kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutuksen mukainen.

Kouluttajat

Timo Turunen, Ramboll Finland Oy
Petri Mannonen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Sami Niemi, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Heli Hakamäki, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Miika Virtanen, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

 

AHOT-menettely

AHOT-menettelyllä voi hyväksilukea opintopisteitä aikaisemmin hankitun osaamisen, esimerkiksi aikaisempien opintojen tai pätevyyksien perusteella. Tulosten pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. AHOT-menettelyä haetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

AHOT-menettelyn kautta koulutuksen kokonaishinnasta on mahdollista saada alennusta 280 € / opintopiste.

AHOT-menettelyn hinta on 400 €. Maksu hyvitetään koulutuksen kokonaishinnasta kun osallistuja on vahvistanut osallistumisen koulutukseen. Muussa tapauksessa maksetaan vain AHOT-maksu.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden myöntää FISE. Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutuksesta ja työkokemuksesta. Tarkemmat tiedot voi lukea FISEn sivuilta.

Pätevyyden vaatimukset

 • kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyskoulutus 5 op
 • kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti
 • vähintään ammattikorkeakoulutasoinen rakennusalan tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto (esimerkiksi rakennusmestarin tutkinto)
  • tutkinnon osana tai tutkintoa täydentävissä opinnoissa on mukana rakennusfysiikkaa vähintään kolme opintopistettä (3 op)
 • tutkinnon jälkeistä työkokemusta kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävää tukevista töistä vähintään kaksi (2) vuotta

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 20.10.2020 9.00-17.00

Paikka: Vantaa

Hinta: 2590 € Hintaan sisältyy AHOT-maksu 400 €.

Ilmoittaudu viimeistään:

Lisätiedot:

Lähipäivät: 20.-21.10., 10.-11.11., 2.12. ja 16.12.

RATEKOn koulutukset ovat arvonlisäverottomia (AVL 39 §).

Koulutusehdot

Peruutusehdot:

Ilman AHOT-menettelyä: mikäli osallistuminen peruutetaan ennen koulutuksen alkamista veloitamme vain varausmaksun 400 €.

AHOT-menettelyn kanssa: Osallistuminen on mahdollista peruuttaa kahden viikon kuluessa AHOT-tulosten saamisesta, jolloin veloitamme vain AHOT-kulut 400 €. Mikäli osallistuminen peruutetaan tämän jälkeen, veloitamme AHOT-kulut ja 50 % seuraavan maksuerän summasta.

 

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Meri Hietala

koulutuspäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi

Veera Pétas

opintosihteeri
050 3588 359
veera.petas@rateko.fi