RAKI Rakentaminen ja kiertotalous

RAKI-hanke tuottaa verkkokoulutuksen, joka konkretisoi vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden mahdollisuudet ja vaatimukset rakentamisessa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat ammatilliset oppilaitokset ja rakennusalan työlliset. Koulutus kokoaa rakentamisen hiilineutraalin kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot yhteen ja havainnollistaa eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita. RAKI-hankkeen rahoittaa Sitra.

Koulutus toteutetaan osissa ja sitä testataan yhdessä ammatillisten opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Valmis koulutus on maksuttomasti alan oppilaitosten käytössä, kun se keväällä 2022 valmistuu.

Koulutuksen osaamistavoitteet  

  • Ymmärtää kestävään rakentamiseen ja hiilineutraaliin kiertotalouteen sisältyvien tavoitteiden merkityksen ja riippuvuussuhteet 
  • Osaa arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia 
  • Haluaa omaksua hiilineutraalin kiertotalouden ajattelu- ja toimintamalleja 
  • Haluaa yhdessä muiden kanssa lisätä, kehittää ja tukea hiilineutraalia kiertotaloutta 

Koulutuksen kohderyhmä 

  • Talonrakennusalan tutkinto-opiskelijat ja opettajat 
  • Talonrakennuksen toimiala ja myös muut Rakennusteollisuuden toimialat 
  • Muut rakennetun ympäristön toimijat 

Toteutustapa 

  • Moduuleista koostuva verkkokoulutus, jossa toiminnallisuus ja oppimistehtävät tukevat oppimista 
Jätä yhteystietosi, niin pidämme sinut ajan tasalla RAKI-hankkeen etenemisestä.
Lisätietoja
Heidi Husari

(poissa 5.8. asti) rehtori, toimitusjohtaja
040 831 2829
heidi.husari@rateko.fi

Meri Hietala

koulutuspäällikkö
040 534 1960
meri.hietala@rateko.fi