KOPPI

Koulutukseen parempia palvelukokemuksia ja innovaatioita

KOPPI-hankkeessa kehitetään oppilaitoksen henkilökunnan osaamista ja valittuja ydinprosesseja palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeen keskeinen tavoite on oppia palvelumuotoilua, tehdä oivalluksia sen käytöstä ja kehittää omaa toimintaa ja ydinprosessien sujuvuutta palvelumuotoilua hyödyntäen. Sujuvuus on oppilaan polun selkeyttämistä ja näkyväksi tekemistä hakeutumisen, henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten oppimispolkujen osalta, asiakaspalvelukäytäntöjen uudistamista ja hallinnollisten toimintojen kehittämistä, sekä sujuvampien ja tehokkaampien työtapojen käyttöönottoa.

KOPPI on Opetushallituksen rahoittama ja yksi Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen -hankekokonaisuuden hankkeista. Hankkeilla edistetään ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuriin ja osaamisperusteisuuteen liittyvien hyvien toimintatapojen kehittämistä avoimesti ja yhdessä.

RATEKOn kanssa ydinprosesseja ja osaamista kehittävät ja jakavat AEL, Business College Helsinki, Kiinko – Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI, TTS Työtehoseura ja Perho Liiketalousopisto, joka koordinoi KOPPI-hanketta.

Lisätietoja
Anni Autere-Kesti

apulaisrehtori
044 2777 140
anni.autere-kesti@rateko.fi

Heidi Husari

rehtori, toimitusjohtaja
040 831 2829
heidi.husari@rateko.fi