Oikeus osata

Oikeus osata -ohjelman tavoitteena on varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu ja tukea sen jatkuvaa parantamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian vaikuttavuustavoitteiden ja linjausten mukaisesti.

RATEKO on mukana Oikeus osata -kokonaisuuden kolmessa osahankkeessa, joiden painopisteet ovat ohjauksessa, opiskelijan vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä ja johtamisosaamisen kehittämisessä. :

Ohjaus tavoittaa! Kehitetään opinto-ohjausta ja parannetaan ohjauksen laatuun.

#vaikutammeyhdessä Lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja kehitetään opiskelijakuntatoimintaa, sekä vahvistetaan yhteisöllistä toimintakulttuuria.

OSUU! Tuetaan koulutuksen järjestäjien muutosjohtamista ja kehitetään pedagogista ja palvelujen johtamista.

Lisätietoja
Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma (OKM)
Osataan yhdessä -hankkeet (OPH)

Lisätietoja
Anni Autere-Kesti

apulaisrehtori
044 277 7140
anni.autere-kesti@rateko.fi

Heidi Husari

rehtori, toimitusjohtaja
040 831 2829
heidi.husari@rateko.fi

Janne Suntio

projektipäällikkö
050 449 7559
janne.suntio@rateko.fi

Kirsi-Marja Elg

koulutuskoordinaattori
050 325 5868
kirsi-marja.elg@rateko.fi